Art 31 Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor - Transferuri consolidabile pentru bugetele locale -
Art 30 Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor - Fondul de rezervă bugetară -
Art 32 Fondul de rezervă bugetară

CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor - Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare -
Art. 31.
-

(1) Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de convenții sau contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate. Convențiile sau contractele de asociere se încheie de ordonatorii principali de credite, în condițiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat în colaborare ori asociere. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Fondurile necesare aplicării prevederilor alin. (1) și (2) se asigură din bugetele locale. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, înfrățire, precum și din aderarea la asociații interne și internaționale ale autorităților administrației publice locale, hotărâte de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...