Art 23 Competențe în stabilirea impozitelor și taxelor locale | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri privind elaborarea bugetelor - Competențe în stabilirea impozitelor și taxelor locale -
Art. 23.
-

Impozitele și taxele locale se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, în limitele și în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Art 13 Principiul echilibrului
Art 14 Reguli bugetare
Art 15 Aprobarea și rectificarea bugetelor
Art 16 Rolul, competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale
Art 17 Categorii de ordonatori de credite
Art 18 Rolul ordonatorilor de credite
Art 19 Responsabilitățile ordonatorilor de credite
Art 20 Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern și controlul ulterior
Art 21 Elaborarea bugetelor
Art 22 Conținutul și structura bugetelor
Art 23 Competențe în stabilirea impozitelor și taxelor locale
Art 24 Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe și a unor bunuri materiale, precum și al sumelor încasate din concesionarea sau închirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate
Art 25 Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
Art 26 Taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale
Art 27 Activități de natură economică
Art 28 Cote defalcate din impozitul pe venit
Art 29 Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
Art 30 Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
Art 31 Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare
Art 32 Fondul de rezervă bugetară
Art 33 Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și de transferuri consolidabile
;
se încarcă...