Aprobarea împrumuturilor | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Împrumuturi -
Aprobarea împrumuturilor

Art. 57. -

(1) Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(2) Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, hotărăsc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor ce le compun.

(3) Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba angajarea de împrumuturi interne fără garanția statului, cu condiția informării prealabile a Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Împrumuturile externe se vor contracta direct sau se vor garanta de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul comisiei de autorizare a acestor împrumuturi, ale cărei componență și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Autoritățile administrației publice locale pot beneficia și de împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Obiectul ordonanței de urgență
Definiții
Veniturile și cheltuielile bugetare
Autorizarea bugetară/Angajamentele multianuale
Veniturile și cheltuielile bugetelor locale
Descentralizarea unor activități
Aprobarea împrumuturilor
Datoria publică locală
Condiții pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi
Fondul de risc
Împrumuturi din contul curent general al trezoreriei statului
Verificări excepționale
Finanțarea instituțiilor publice
Veniturile proprii ale instituțiilor publice
Bunuri materiale și fonduri bănești primite de instituțiile publice
Excedentele bugetelor instituțiilor publice
Regimul de finanțare a unor activități ale instituțiilor publice
;
se încarcă...