Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 91/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Garda Financiară se organizează ca instituție publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale de Control, finanțată de la bugetul de stat. Modificări (2)

(2) Autoritatea Națională de Control preia, în condițiile legii, de la Ministerul Finanțelor Publice atribuțiile specifice activității privind Garda Financiară, cu excepția celor privind stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare și soluționarea contestațiilor.

(3) Garda Financiară exercită controlul operativ și inopinat, cu excepția controlului fiscal, privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte din domeniul economic, financiar și vamal care au ca efect evaziunea și frauda fiscală. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Garda Financiară se organizează și funcționează pe întreg teritoriul țării prin Comisariatul general, comisariatele regionale și Comisariatul Municipiului București, ale căror competențe teritoriale și sedii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Garda Financiară, organizată conform art. 1, preia de la Ministerul Finanțelor Publice toate drepturile și obligațiile în derulare, inclusiv bunurile mobile și imobile folosite de Garda Financiară și structurile acesteia, pe bază de protocol, conform legii. Prin același protocol vor fi reglementate spațiile care rămân în folosința Gărzii Financiare.

Art. 3. -

(1) Garda Financiară coordonează, îndrumă și controlează activitatea tuturor comisariatelor prin intermediul Comisariatului general și desfășoară acțiuni operative pe întreg teritoriul țării, în baza competențelor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administrației și Internelor asigură Comisariatului general al Gărzii Financiare, comisariatelor regionale și Comisariatului Municipiului București, din cadrul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției, personalul necesar pentru asigurarea protecției și siguranței operațiunilor desfășurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Condițiile concrete și modalitățile în care personalul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției participă la acțiunile de control se stabilesc de Ministerul Administrației și Internelor și Autoritatea Națională de Control prin protocol. Modificări (3)

(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, numit prin ordin de ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control. Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale și speciale de dotare, însemnele distinctive și modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Gărzii Financiare stabilește competențele și atribuțiile personalului care ocupă funcții publice de conducere și de execuție, precum și ale personalului contractual și se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2003:
Dispoziții generale
Atribuțiile Gărzii Financiare
Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Dispoziții finale
;
se încarcă...