Art 5 Atribuțiile Gărzii Financiare | Ordonanță de urgență 91/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuțiile Gărzii Financiare -
Art. 5.
- Jurisprudență

(1) Garda Financiară, în exercitarea atribuțiilor proprii, încheie acte de control operativ și inopinat, constată prin proces-verbal contravențiile săvârșite și aplică amenzile legale. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate formula plângere potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a activității Gărzii Financiare se valorifică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Garda Financiară va delega reprezentanți în comisiile constituite conform art. 1 alin. (7) și art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, și participă la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate.

(5) Din veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (3), după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, și din sumele obținute ca urmare a valorificării actelor de control ale Gărzii Financiare se reține o cotă de 1% care se virează Autorității Naționale de Control pentru constituirea fondului de stimulente la dispoziția ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2003:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuțiile Gărzii Financiare
Art 5 Atribuțiile Gărzii Financiare
Art 6 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 7 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 8 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 9 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 10 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 11 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 12 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 13 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 14 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 15 Dispoziții finale
;
se încarcă...