Art 3 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 91/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 3.
-

(1) Garda Financiară coordonează, îndrumă și controlează activitatea tuturor comisariatelor prin intermediul Comisariatului general și desfășoară acțiuni operative pe întreg teritoriul țării, în baza competențelor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administrației și Internelor asigură Comisariatului general al Gărzii Financiare, comisariatelor regionale și Comisariatului Municipiului București, din cadrul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției, personalul necesar pentru asigurarea protecției și siguranței operațiunilor desfășurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Condițiile concrete și modalitățile în care personalul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției participă la acțiunile de control se stabilesc de Ministerul Administrației și Internelor și Autoritatea Națională de Control prin protocol. Modificări (3)

(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, numit prin ordin de ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control. Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale și speciale de dotare, însemnele distinctive și modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Gărzii Financiare stabilește competențele și atribuțiile personalului care ocupă funcții publice de conducere și de execuție, precum și ale personalului contractual și se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2003:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuțiile Gărzii Financiare
Art 5 Atribuțiile Gărzii Financiare
Art 6 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 7 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 8 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 9 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 10 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 11 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 12 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 13 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
;
se încarcă...