Art 10 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare | Ordonanță de urgență 91/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare -
Art. 10.
-

(1) Personalul Gărzii Financiare este obligat să respecte legea, să aibă o conduită corectă, să fie integru și incoruptibil, să acționeze cu hotărâre pentru prevenirea și combaterea oricăror acte de natură să știrbească autoritatea și prestigiul instituției.

(2) Răspunderea personalului Gărzii Financiare este cea prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, de Statutul comisarului Gărzii Financiare și de Codul muncii, după caz. Modificări (1)

(3) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condițiile atragerii răspunderii penale, comisarii răspund potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea civilă delictuală poate fi antrenată numai pe baza hotărârii instanțelor de judecată sesizate și de către Autoritatea Națională de Control.

(4) Cererile formulate de Autoritatea Națională de Control pentru angajarea răspunderii civile delictuale prevăzute la alin. (3) sunt scutite de taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, cauțiuni și alte taxe.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2003:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuțiile Gărzii Financiare
Art 5 Atribuțiile Gărzii Financiare
Art 6 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 7 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 8 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 9 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 10 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 11 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 12 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 13 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 14 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Art 17 Dispoziții finale
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
;
se încarcă...