Dispoziții generale | Ordonanță 41/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (1)

Numele cuprinde numele de familie și prenumele. Doctrină (1)

Art. 2. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Numele de familie se dobândește prin efectul filiației și se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice, în condițiile prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Prenumele se stabilește la data înregistrării nașterii, pe baza declarației de naștere făcute de persoana care declară nașterea. Doctrină (1)

(3) Numele de familie și prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuți, precum și în situația în care copilul este abandonat de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termen de 30 de zile de la constatarea abandonului, se stabilesc prin dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, în a cărui rază a fost găsit copilul ori s-a constatat abandonul acestuia, în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare. Doctrină (1)

Art. 3. - Jurisprudență

Numele se poate schimba pe cale administrativă, în condițiile prezentei ordonanțe.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   33. Dobândirea și stabilirea numelui. Sediul materiei îl constituie prevederile art. 84, art. 449 și art. 450 C. civ..; art. 2 din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum și art. 15 și art. 21 din Legea nr. 119/1996, republicată. [ Mai mult... ] 

.....
    Numele are ostructură și aceasta este stabilită de art. 83 C. civ.. Conform dispoziției legale citate: „Numele cuprinde numele de familie și prenumele”. Aceeași idee este exprimată și de dispozițiile art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă anumelor persoanelor fizice. [ Mai mult... ] 
.....
    Sunt motive pentru care am afirmat că prevederile art. 2 alin. (1) teza I din O.G. nr. 41/2003, conform cărora „numele de familie... se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice, în condițiile prevăzute de lege” sunt inexacte și creează premisele unor confuzii între instituțiile juridice consacrate, care sunt schimbarea numelui de familie și modificarea acestuia254. 
    254 A se vedea E. Chelaru, Privire critică asupra noii reglementări a numelui, în Dreptul nr. 7/2003, p. 9-11.
[ Mai mult... ]
 
.....
    În alegerea prenumelui copilului existând odeplină libertate apărinților, legea, respectiv art. 84 alin. (2) C. civ.. și art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 41/2003, vorbește despre stabilirea acestuia. [ Mai mult... ] 
.....
   d) afost admisă acțiunea în contestație, anularea sau declararea nulității recunoașterii de filiație. Și în aceste cazuri are loc oschimbare astării civile acopilului, care afectează numele său de familie, devenind aplicabile, după caz, prevederile art. 449 C. civ.., art. 450 din același cod sau cele ale art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 41/2003, pe care le-am analizat deja263. 
    263 Pentru dezvoltări, a se vedea G. Boroi, op. cit., p. 437-439.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță 41/2003:
Dispoziții generale
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...