Art 4 Schimbarea numelui pe cale administrativă | Ordonanță 41/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Schimbarea numelui pe cale administrativă -
Art. 4.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condițiile prezentei ordonanțe. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: Reviste (3)

a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod; Doctrină (1)

b) când persoana în cauză a folosit în mod permanent, în exercitarea profesiei, numele pe care dorește să îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum și asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) când, din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate mențiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte; Jurisprudență, Doctrină (1)

d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, și dorește schimbarea acestuia;

e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de proveniență străină și solicită să poarte un nume românesc;

f) când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește să revină la numele dobândit la naștere;

g) când părinții și-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinților lor;

h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalți membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopției, a menținerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiației ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă; Doctrină (1)

i) când soții au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite și ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naștere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;

j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării nașterii, însă, întrucât nu a sesizat instanța pentru încuviințarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieții, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

k) când prenumele purtat este specific sexului opus;

l) când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă și solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (2)

m) alte asemenea cazuri temeinic justificate. Jurisprudență

(3) Sunt de asemenea considerate justificate și cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: Reviste (2), Doctrină (1)

a) când persoana în cauză a adoptat minori și dorește ca aceștia să poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar soțul supraviețuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naștere;

c) când în urma divorțului un fost soț revine la numele de familie purtat anterior și care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț, și dorește să poarte numele dobândit la naștere; Doctrină (1)

d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți celălalt soț se recăsătorește și, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta dorește să poarte numele de familie dobândit la naștere;

e) când fostul soț dorește să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredințați spre creștere și educare, cu consimțământul fostului soț, dat în formă autentică;

f) când părinții au divorțat, iar copiii încredințați spre creștere și educare unuia dintre părinți, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia; Jurisprudență

g) când s-a desfăcut adopția unei persoane căsătorite care are copii minori și în urma desfacerii adopției persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopție;

h) când unul dintre soți, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    62 Menționăm, însă, că, potrivit alin. (3) al dispoziției citate, „În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale”. 
    63 Aceste condiții diferă după cum este vorba despre cetățeni comunitari și apatrizi provenind dintr-o țară membră a Uniunii Europene sau despre extracomunitari. A se vedeaE. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 213-218. [ Mai mult... ] 

.....
   36.2. Motivele de schimbare anumelui. Spre deosebire de modificarea numelui de familie, nu există legătură între schimbarea stării civile apersoanei și schimbarea numelui acesteia pe cale administrativă. Acest lucru rezultă chiar din cuprinsul art. 4 alin. (1) din O.G. 41/2003, potrivit căruia schimbarea numelui se poate cere pentru motive temeinice. [ Mai mult... ] 
.....
    280 Prin excepție, art. 9 alin. (2) din Decretul nr. 975/1968 se referea la schimbarea numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod, prevăzând că cererea de schimbare anumelui întemeiată pe asemenea motive este scutită de publicare. 
    281 În continuare vom cita prevederile O.G. nr. 41/2003 fără a mai indica și actul normativ care le conține.
[ Mai mult... ]
 
.....
    280 Prin excepție, art. 9 alin. (2) din Decretul nr. 975/1968 se referea la schimbarea numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod, prevăzând că cererea de schimbare anumelui întemeiată pe asemenea motive este scutită de publicare. 
    281 În continuare vom cita prevederile O.G. nr. 41/2003 fără a mai indica și actul normativ care le conține.
[ Mai mult... ]
 
.....
    Unele din aceste modificări ale stării civile, cum sunt decesul sau încetarea căsătoriei prin deces, nu au nicio incidență asupra numelui, astfel că ele nu fac parte din domeniul cazului reglementat de art. 4 lit. c) din O.G. nr. 41/2003.Deoarece ordonanța se referă expres numai la „mențiuni” nu fac parte din acest domeniu nici înregistrările sub forma întocmirii actelor de stare civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 41/2003:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 5 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 6 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 7 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 8 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 9 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 10 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 11 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 12 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 13 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 14 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Reviste:
Când poți cere schimbarea numelui sau a prenumelui?
Când poți cere schimbarea numelui sau a prenumelui?
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...