Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță 41/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 22.
-

Până la organizarea serviciilor publice locale din subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, a serviciilor publice județene și al municipiului București, din subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, și a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, din subordinea Ministerului Administrației Publice, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță în sarcina acestora se exercită, după caz:

a) la nivel local: de către compartimentele de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, respectiv formațiunile locale de evidență a populației, respectiv componenta de evidență a populației din structura Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului de Interne;

b) la nivel județean și al municipiului București: de către serviciile de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, respectiv birourile de evidență a populației și regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv sectoarele de evidență a populației și regim permise de conducere și certificate de înmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului de Interne;

c) la nivel național: de către Direcția de evidență a populației și Serviciul central de regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei din structura Ministerului de Interne. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 41/2003:
Art 12 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 13 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 14 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 15 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 16 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 17 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 18 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 19 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 20 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 21 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...