Modificarea art 18 alin (6^2 ) al Legii nr 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării | Lege 609/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La capitolul II, după secțiunea a 9 a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 9^1 a, cu următorul cuprins: - " -
SECȚIUNEA a 91-a
Modificarea art. 18 alin. (62) al Legii nr. 137/2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Art. XI1. -

Articolul 18 alin. (62) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

«(62) Societățile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, precum și cele privatizate începând cu 1 decembrie 2001, pentru care au fost emise sau urmează a fi emise ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată, beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare sau de la data transferului dreptului de proprietate până la data emiterii ordinului comun, și neachitate. Pentru societățile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act adițional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligații bugetare emise de organele competente.»"

Acesta este un fragment din Legea nr. 609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...