Art 28 " | Lege 609/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La capitolul I, alineatele (1) și (4) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 28.
-

(1) Persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului au obligația să declare contribuțiile sociale datorate lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale. Declararea se face la unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor Publice unde sunt luate în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

............................................................................................

(4) Persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului au obligația să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale conform legislației privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe."

Acesta este un fragment din Legea nr. 609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 609/2003:
Articol unic
Art 22 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 39 "
Art 14 "
Art XI^1 Modificarea art. 18 alin. (6^2 ) al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
;
se încarcă...