Medierea în cazurile de violență în familie | Lege 217/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Medierea în cazurile de violență în familie

Art. 19. -

Cazurile de violență în familie pot fi supuse medierii la cererea părților. Persoanele cu atribuții în instrumentarea unui caz de violență în familie vor îndruma părțile în acest sens.

Art. 20. -

(1) Prevenirea situațiilor conflictuale și medierea între membrii familiei se realizează prin intermediul consiliului de familie sau de către mediatori autorizați.

(2) Medierea nu împiedică desfășurarea procesului penal sau aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

Art. 21. -

(1) Consiliul de familie este asociația fără personalitate juridică și fără scop patrimonial, formată din membrii familiei care au capacitate deplină de exercițiu, conform legii.

(2) Nu pot exercita calitatea de membru al consiliului de familie cei care, potrivit legii, sunt în executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate ori care, pentru a participa la lucrările consiliului de familie, ar trebui să încalce interdicția de a părăsi localitatea.

(3) În consiliul de familie participă și tutorii, pentru membrul de familie pe care îl reprezintă.

Art. 22. -

Întrunirea consiliului de familie se poate face la propunerea unuia dintre membrii acestuia sau a asistentului familial.

Acesta este un fragment din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 217/2003:
Dispoziții generale
Agenția Națională pentru Protecția Familiei
Asistenții familiali
Măsuri de prevenire și combatere a violenței în familie
Medierea în cazurile de violență în familie
Centrele pentru adăpostirea victimelor violenței în familie
Măsuri de protejare a victimelor violenței în familie
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...