Art 29 Sancțiuni | Lege 217/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiuni -
Art. 29.
- Modificări (1)

(1) Constituie contravenții, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă între 10.000.000 lei și 50.000.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul primirii în adăpost ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivată a asistentului familial, îngrijire medicală gratuită celui aflat în suferință vizibilă, pentru înlăturarea consecințelor violențelor;

b) nesesizarea de către asistentul familial, în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (2), a Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, respectiv a serviciului public specializat de la nivel local;

c) schimbarea destinației adăpostului.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000.000 lei și 10.000.000 lei refuzul părăsirii adăpostului, indiferent de motiv, în momentul în care condițiile care au determinat internarea au dispărut.

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000.000 lei și 10.000.000 lei încercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde în incinta adăpostului în care se află sau crede că se află victima.

(4) Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică, conform legii, de către asistenții familiali, primar sau împuterniciții acestuia.

(5) Contravențiilor le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

Acesta este un fragment din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 217/2003:
Art 19 Medierea în cazurile de violență în familie
Art 20 Medierea în cazurile de violență în familie
Art 21 Medierea în cazurile de violență în familie
Art 22 Medierea în cazurile de violență în familie
Art 23 Centrele pentru adăpostirea victimelor violenței în familie
Art 24 Centrele pentru adăpostirea victimelor violenței în familie
Art 25 Centrele pentru adăpostirea victimelor violenței în familie
Art 26 Măsuri de protejare a victimelor violenței în familie
Art 27 Măsuri de protejare a victimelor violenței în familie
Art 28 Măsuri de protejare a victimelor violenței în familie
Art 29 Sancțiuni
Art 30 Sancțiuni
Art 31 Dispoziții finale
;
se încarcă...