Parlamentul României

Legea nr. 529/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 2003 până la 29 iunie 2011, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 66/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, cu următoarea modificare:

- Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă se realizează prin plata voluntară efectuată de către persoanele prevăzute la art. 5, deducerea din declarațiile de cheltuieli ce vor urma, prin executare silită ori prin alte modalități prevăzute de lege."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 decembrie 2003.

Nr. 529.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...