Parlamentul României

Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 04 decembrie 2003.

În vigoare de la 07 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. Litera j) a alineatului (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

j) orice alte măsuri de asistență socială."

2. Litera h) a alineatului (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"

h) acordarea de măsuri de suport pentru integrarea în muncă, altele decât cele prevăzute de legislația în vigoare;"

3. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"

(4) Criteriile de internare și de acordare a asistenței medicale în unitățile medico-sociale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

4. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

"

(3) Cererile adresate contenciosului administrativ sau oricărei alte instanțe judecătorești pentru soluționarea litigiilor în legătură cu dreptul sau cu acordarea serviciilor sociale sunt scutite de taxa de timbru și se soluționează cu celeritate."

5. Alineatul (2) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

"

(2) La finanțarea serviciilor sociale sunt utilizate și sume din donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea unor persoane fizice ori juridice din țară și străinătate, din contribuția persoanelor beneficiare de servicii sociale, precum și din alte surse, cu respectarea legislației în domeniu."

6. După alineatul (2) al articolului 51 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"

(21) La finanțarea serviciilor sociale pot fi utilizate și fonduri externe, rambursabile și nerambursabile."

7. Litera d) a articolului 52 va avea următorul cuprins:

"

d) finanțarea sau cofinanțarea altor măsuri și obiective, concretizate în programe de asistență socială elaborate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și finanțate de la bugetul de stat."

8. Alineatul (1) al articolului 55 va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 30 alin. (4), art. 34, art. 35 și ale art. 38 alin. (1) și (2) constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 28 noiembrie 2003.

Nr. 515.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...