Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp -
SECȚIUNEA 1
Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp Puneri în aplicare (1)

Art. 37. -

Răspunderea pentru selecția, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea și dotarea personalului de pază și gardă de corp revine angajatorului.

Art. 38. -

Personalul cu atribuții de pază se compune din: agenți de pază, portari, controlori de acces, supraveghetori, însoțitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unității ori desemnate să asigure instruirea, controlul și coordonarea activității de pază.

Art. 39. - Referințe în jurisprudență (6)

Persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român și să aibă vârsta de cel puțin 18 ani; Modificări (1)

b) să fie apt medical pentru exercitarea funcției;

c) să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; Referințe în jurisprudență (1)

d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 40. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(1) Angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat de poliție, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar și, după caz, a avizului poliției pentru portarmă. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Sunt exceptate de la obligația obținerii certificatului profesional prevăzut la alin. (1) persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Paza cu efective de jandarmi
Paza cu gardieni publici și paza proprie
Paza în mediul rural
Paza și protecția prin societăți specializate
Garda de corp
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare
Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp
Dotarea personalului de pază
Atribuțiile personalului de pază
Atribuțiile gărzii de corp
;
se încarcă...