Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante,
precum și a transporturilor cu caracter special
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 25. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, valori științifice, tehnice, de cultură și artă, se asigură cu mijloace de transport anume destinate și se realizează, după caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc, în condițiile legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniții, tehnică de luptă, materii explozive, stupefiante, substanțe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanțe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate și se asigură cu efective de jandarmi, cu excepția celor organizate și executate cu efective ale Ministerului Apărării Naționale.

(3) Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea ferată ori rutieră, se asigură cu efective de jandarmi. Modificări (1)

Art. 26. -

(1) Paza transporturilor de bunuri și valori sau a celor cu caracter special se organizează și se execută potrivit prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliției, care este obligatoriu și în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităților la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele aparținând unor instituții cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Prin planul de pază se stabilesc în principal: bunurile și valorile de transportat, condițiile de mediu adecvate naturii bunurilor și valorilor care se transportă, situația operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de pază, consemnul general și particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice și de autoapărare, modul de acțiune în diferite situații, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectuează pe timp de zi. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puțin o persoană înarmată, în cadrul localității, și de minimum două, în afara acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a celor speciale, prevăzute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unității care asigură efectivele de pază și cel al unității beneficiare, prin planul de pază și prin contract.

(6) Pentru efectivele care asigură paza transporturilor bunurilor și valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiții corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel:

a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă, pentru transportul pe calea ferată;

b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum și pentru echipajele care asigură paza acestora;

c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.

(7) Bunurile și valorile prevăzute la art. 25 se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit înțelegerii dintre părți.

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor și valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 25, se certifică, potrivit legii, de către un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabilește, conform standardelor, clasa de siguranță în care se încadrează. Acestea se amenajează în mod corespunzător, se dotează cu dispozitive tehnice de pază și alarmare, destinate să asigure securitatea deplină a persoanelor însoțitoare, a bunurilor, valorilor și produselor speciale transportate, și se echipează cu tehnică de transmisiuni radio pe frecvențele aprobate conform legii.

(2) Pe timpul transporturilor bunurilor și valorilor importante sau al celor cu caracter special în afara localităților sau când situația din zonă o impune, conducătorul unității va asigura cel puțin un echipaj de însoțire pentru paza și protecția bunurilor sau a valorilor respective. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de poliție și jandarmerie, după caz.

(4) Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mică importanță vor fi prevăzute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu încuietori, sistem de alarmare, și vor fi însoțite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unității respective, sau de agenți de pază. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Dispoziții generale
Formele de pază
Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
Atribuțiile personalului de pază și gardă de corp
Obligațiile conducătorilor de unități
Obligațiile Ministerului de Interne
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...