Paza în mediul rural | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formele de pază -
SECȚIUNEA a 3-a
Paza în mediul rural Puneri în aplicare (1)

Art. 15. -

Unitățile situate pe teritoriul localităților rurale își organizează paza conform prevederilor prezentei legi.

Art. 16. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Conducătorii unităților care dețin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligați să organizeze pază de câmp prin una dintre formele de pază prevăzute de lege.

Art. 17. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare și de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor și al produselor petroliere, a sistemelor de irigații, a rețelelor telefonice și de transport al energiei electrice se asigură de către conducătorii unităților centrale de profil, prin corpuri specializate de pază. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Corpurile specializate de pază se organizează și funcționează în structura unității beneficiare, în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) În localitățile rurale se organizează paza comunală. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Primarul răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei și este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Avizarea planului de pază, instruirea și controlul personalului de pază din localitățile rurale se efectuează de către organele locale de poliție. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(4) Paza comunală se efectuează prin rotație de către locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de pază prevăzute de lege. Obligația de pază comunală revine fiecărei familii care are domiciliul sau reședința pe teritoriul comunei și se îndeplinește de câte un membru al acesteia, o singură dată la fiecare rotație. Modificări (1)

(5) Persoanele care nu corespund cerințelor legii pentru a îndeplini atribuții de pază sau care, datorită ocupațiilor profesionale, nu pot să execute serviciul de pază sunt obligate să achite contravaloarea prestațiilor datorate, în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face și prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condițiile stabilite de consiliul local. Modificări (1)

(6) Persoanele care dețin proprietăți în localitate și nu au domiciliul sau reședința pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contribuții, al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face și prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condițiile stabilite de consiliul local.

(7) Sumele realizate în condițiile alin. (5) și (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protecție, însemne și mijloace de autoapărare sau utilitare necesare bunei executări a serviciului de pază comunală.

(8) În cazurile în care paza se efectuează și prin alte forme prevăzute de lege, plata serviciului de pază comunală se va asigura din fondurile bugetare locale.

(9) Persoanele care execută paza prin rotație, potrivit alin. (4), trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 39 lit. a) -c), să fie absolvenți cel puțin ai învățământului primar și să poarte însemne distinctive în timpul executării serviciului de pază. Referințe în jurisprudență (2)

(10) Sunt scutiți de la obligația de a efectua pază comunală: pensionarii, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficiențe fizice care îi fac inapți pentru serviciul de pază, persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, polițiștii, preoții și pompierii. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 19. -

Autoritățile administrației publice locale care organizează paza în localitățile rurale sunt obligate să pună la dispoziție persoanelor care îndeplinesc serviciul de pază prin rotație echipament de protecție, mijloace de autoapărare, mijloace de iluminat pe timp de noapte și să asigure accesul rapid la mijloacele de alarmare în caz de pericol, precum și forțele de intervenție în sprijinul acestora, în caz de nevoie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Paza cu efective de jandarmi
Paza cu gardieni publici și paza proprie
Paza în mediul rural
Paza și protecția prin societăți specializate
Garda de corp
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare
Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp
Dotarea personalului de pază
Atribuțiile personalului de pază
Atribuțiile gărzii de corp
;
se încarcă...