Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției -
SECȚIUNEA a 2-a
Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției Puneri în aplicare (1)

Art. 34. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfășura activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției sau a componentelor acestora numai pe baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, reînnoită la fiecare 3 ani, și cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații, eliberat în termen de 30 de zile. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în scris unității de poliție competente orice modificare intervenită în structura și organizarea activității pentru care a fost eliberată licența.

(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora și persoanele fizice care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora se avizează de inspectoratele de poliție județene sau de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe raza căreia societatea își are sediul ori persoana fizică, domiciliul. Modificări (1)

Art. 35. -

(1) Societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informații, înregistrările audio sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licență, precum și instalarea de echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activități.

(2) Conducătorii societăților specializate în proiectarea, producerea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmare împotriva efracției sunt obligați să asigure respectarea prevederilor legale și a regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate cu ocazia acordării licenței.

(3) Societățile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăți sau firme de profil străine, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Paza cu efective de jandarmi
Paza cu gardieni publici și paza proprie
Paza în mediul rural
Paza și protecția prin societăți specializate
Garda de corp
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare
Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp
Dotarea personalului de pază
Atribuțiile personalului de pază
Atribuțiile gărzii de corp
;
se încarcă...