Dispoziții finale | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL X Dispoziții finale

Art. 68. -

(1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora. Puneri în aplicare (1)

(2) Serviciul de Protecție și Pază coordonează acțiunea tuturor forțelor de pază și protecție de la unitățile care beneficiază de pază proprie, în care demnitarii din competența sa își desfășoară activitatea permanent sau temporar.

Art. 69. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (9)

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili:

a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea și anularea licențelor și a avizelor prevăzute de prezenta lege;

b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectării și realizării sistemelor de alarmare împotriva efracției;

c) documentele specifice necesare executării și evidenței serviciului de pază și modelele acestora;

d) documentele pentru organizarea și desfășurarea activităților de pregătire și atestare a personalului de pază.

Art. 70. - Modificări (1)

Societățile specializate de pază și protecție și cele care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată, sunt obligate ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice, să obțină licențele și avizele de funcționare, completându-și, după caz, regulamentele de organizare și funcționare cu activitățile prevăzute de lege.

Art. 71. -

Personalul de pază care nu a urmat cursurile de calificare în condițiile prevăzute la cap. V și care este încadrat în una dintre formele de pază prevăzute la secțiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în condițiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 72. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La aceeași dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Dispoziții generale
Formele de pază
Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
Atribuțiile personalului de pază și gardă de corp
Obligațiile conducătorilor de unități
Obligațiile Ministerului de Interne
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...