Art 69 Dispoziții finale | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 69.
- Modificări (1), Referințe în jurisprudență (9)

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili:

a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea și anularea licențelor și a avizelor prevăzute de prezenta lege;

b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectării și realizării sistemelor de alarmare împotriva efracției;

c) documentele specifice necesare executării și evidenței serviciului de pază și modelele acestora;

d) documentele pentru organizarea și desfășurarea activităților de pregătire și atestare a personalului de pază.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Art 59 Răspunderi și sancțiuni
Art 60 Răspunderi și sancțiuni
Art 61 Răspunderi și sancțiuni
Art 62 Răspunderi și sancțiuni
Art 63 Răspunderi și sancțiuni
Art 64 Răspunderi și sancțiuni
Art 65 Răspunderi și sancțiuni
Art 66 Răspunderi și sancțiuni
Art 67 Răspunderi și sancțiuni
Art 68 Dispoziții finale
Art 69 Dispoziții finale
Art 70 Dispoziții finale
Art 71 Dispoziții finale
Art 72 Dispoziții finale
;
se încarcă...