Art 63 Răspunderi și sancțiuni | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderi și sancțiuni -
Art. 63.
-

(1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Inspectoratului General al Poliției Române și se ia în mod obligatoriu în următoarele situații: Modificări (1)

a) persoana a săvârșit o infracțiune în legătură cu serviciul; Modificări (1)

b) persoana a fost sancționată contravențional de cel puțin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispozițiilor art. 48-50 sau a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

c) persoana și-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcției de paznic sau gardă de corp ori a fost declarată iresponsabilă, potrivit legii.

(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat că personalul de pază sau gardă de corp se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se de îndată angajatorului și persoanei sancționate. Modificări (1)

(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiție, în condițiile legii.

(4) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române va fi organizată o evidență informatizată a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum și a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unitățile competente ale Ministerului de Interne.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Art 53 Obligațiile conducătorilor de unități
Art 54 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 55 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 56 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 57 Răspunderi și sancțiuni
Art 58 Răspunderi și sancțiuni
Art 59 Răspunderi și sancțiuni
Art 60 Răspunderi și sancțiuni
Art 61 Răspunderi și sancțiuni
Art 62 Răspunderi și sancțiuni
Art 63 Răspunderi și sancțiuni
Art 64 Răspunderi și sancțiuni
Art 65 Răspunderi și sancțiuni
Art 66 Răspunderi și sancțiuni
Art 67 Răspunderi și sancțiuni
Art 68 Dispoziții finale
Art 69 Dispoziții finale
Art 70 Dispoziții finale
Art 71 Dispoziții finale
Art 72 Dispoziții finale
;
se încarcă...