Art 60 Răspunderi și sancțiuni | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderi și sancțiuni -
Art. 60.
- Referințe în jurisprudență (5)

Constituie contravenții la prezenta lege următoarele fapte: Referințe în jurisprudență (1)

a) neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3), art. 5 alin. (1), art. 17 id_link=3645782;alin. (1) și la art. 18 alin. (2) și (3); Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (9)

b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) și (4) și la art. 29 alin. (1); Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26 alin. (1), și neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi; Referințe în jurisprudență (2)

d) încadrarea sau menținerea în funcție a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (10), art. 22 alin. (1) și (4) și ale art. 39; Referințe în jurisprudență (1)

e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 48-51;

f) neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligațiilor prevăzute la art. 52; Respingeri de neconstituționalitate (1)

g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 41 alin. (7) și (9) și ale art. 42; Modificări (1)

h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracției sau de componente ale acestora cu încălcarea prevederilor art. 28 alin. (6) și (7), precum și nerespectarea prevederilor art. 30 și 31; Modificări (1)

i) refuzul de a asigura accesul reprezentanților autorităților publice aflați în exercițiul funcțiunii, al personalului poliției sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuțiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracție și în organizarea activității de gardă de corp;

j) depășirea limitelor obiectului de activitate al societății specializate sau al corpurilor gardienilor publici;

k) refuzul de a furniza datele, informațiile sau documentele solicitate de către reprezentanții autorităților publice competente, potrivit legii, aflați în exercițiul funcțiunii;

l) executarea, în fapt, a atribuțiilor de organizare și funcționare a activității societăților specializate de către persoane care au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

m) nerespectarea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de funcționare. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Art 50 Atribuțiile gărzii de corp
Art 51 Atribuțiile gărzii de corp
Art 52 Obligațiile conducătorilor de unități
Art 53 Obligațiile conducătorilor de unități
Art 54 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 55 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 56 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 57 Răspunderi și sancțiuni
Art 58 Răspunderi și sancțiuni
Art 59 Răspunderi și sancțiuni
Art 60 Răspunderi și sancțiuni
Art 61 Răspunderi și sancțiuni
Art 62 Răspunderi și sancțiuni
Art 63 Răspunderi și sancțiuni
Art 64 Răspunderi și sancțiuni
Art 65 Răspunderi și sancțiuni
Art 66 Răspunderi și sancțiuni
Art 67 Răspunderi și sancțiuni
Art 68 Dispoziții finale
Art 69 Dispoziții finale
Art 70 Dispoziții finale
;
se încarcă...