Art 52 Obligațiile conducătorilor de unități | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Obligațiile conducătorilor de unități -
Art. 52.
- Referințe în jurisprudență (5)

Conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), în care funcționează sisteme de pază, au următoarele obligații:

a) răspund de organizarea și funcționarea pazei unităților, bunurilor și valorilor pe care le dețin, cu orice titlu; Referințe în jurisprudență (1)

b) analizează temeinic nevoile stricte de pază și stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanța, mărimea și vulnerabilitatea unităților respective, cu specificul producției și cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se execută cu efective de jandarmi, analiza și stabilirea măsurilor se realizează împreună cu comandantul unității de jandarmi care a aprobat planul de pază; Referințe în jurisprudență (1)

c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecționarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice și profesionale necesare acestei activități;

d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază și controlează modul în care acesta își execută atribuțiile de serviciu;

e) asigură executarea amenajărilor și a instalațiilor necesare desfășurării serviciului de pază, precum și introducerea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor tehnice de legătură, de pază și de alarmă împotriva efracției; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă și însemne distinctive, în condițiile legii; Referințe în jurisprudență (1)

g) asigură corp de gardă sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale societăților specializate destinate serviciului de pază și fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestuia;

h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă împotriva efracției, numai cu societățile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici cărora li s-a acordat licența, după caz, de către Inspectoratul General al Poliției Române;

i) asigură spațiile și amenajările necesare păstrării în deplină siguranță a armamentului și a muniției destinate serviciului de pază;

j) stabilesc reguli privind accesul și circulația în interiorul obiectivului păzit;

k) stabilesc responsabilități pentru șefii compartimentelor de muncă, în ceea ce privește paza și siguranța utilajelor și instalațiilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Art 42 Dotarea personalului de pază
Art 43 Dotarea personalului de pază
Art 44 Dotarea personalului de pază
Art 45 Dotarea personalului de pază
Art 46 Dotarea personalului de pază
Art 47 Atribuțiile personalului de pază
Art 48 Atribuțiile personalului de pază
Art 49 Atribuțiile personalului de pază
Art 50 Atribuțiile gărzii de corp
Art 51 Atribuțiile gărzii de corp
Art 52 Obligațiile conducătorilor de unități
Art 53 Obligațiile conducătorilor de unități
Art 54 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 55 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 56 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 57 Răspunderi și sancțiuni
Art 58 Răspunderi și sancțiuni
Art 59 Răspunderi și sancțiuni
Art 60 Răspunderi și sancțiuni
Art 61 Răspunderi și sancțiuni
Art 62 Răspunderi și sancțiuni
;
se încarcă...