Art 28 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției - Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției -
Art. 28.
- Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(1) Conducătorii unităților care dețin bunuri, valori și suporturi de stocare a documentelor, a datelor și informațiilor cu caracter secret de stat sunt obligați să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmare împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora, precum și în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Proiectele ce vizează măsurile prevăzute la alin. (1) se avizează de către instituțiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protecția informațiilor clasificate.

(3) Elementele de protecție mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării și manipulării bunurilor și valorilor de orice fel trebuie să fie certificate că rezistă la efracție, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit.

(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecție mecano-fizice se înțelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri și folie de protecție, grilaje, uși și încuietori.

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracției se înțelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrala de comandă și semnalizare optică și acustică, detectoare de prezență, antișoc și acustice, butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, de natură să asigure o protecție corespunzătoare obiectivelor și persoanelor.

(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare împotriva efracției, se avizează și se controlează potrivit prevederilor alin. (2).

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Art 18 Paza în mediul rural
Art 19 Paza în mediul rural
Art 20 Paza și protecția prin societăți specializate
Art 21 Paza și protecția prin societăți specializate
Art 22 Paza și protecția prin societăți specializate
Art 23 Garda de corp
Art 24 Garda de corp
Art 25 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Art 26 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Art 27 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Art 28 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 29 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 30 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 31 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 32 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 33 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 34 Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției
Art 35 Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției
Art 36 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare
Art 37 Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 38 Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp
;
se încarcă...