Art 26 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special -
Art. 26.
-

(1) Paza transporturilor de bunuri și valori sau a celor cu caracter special se organizează și se execută potrivit prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliției, care este obligatoriu și în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităților la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele aparținând unor instituții cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Prin planul de pază se stabilesc în principal: bunurile și valorile de transportat, condițiile de mediu adecvate naturii bunurilor și valorilor care se transportă, situația operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de pază, consemnul general și particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice și de autoapărare, modul de acțiune în diferite situații, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectuează pe timp de zi. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puțin o persoană înarmată, în cadrul localității, și de minimum două, în afara acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a celor speciale, prevăzute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unității care asigură efectivele de pază și cel al unității beneficiare, prin planul de pază și prin contract.

(6) Pentru efectivele care asigură paza transporturilor bunurilor și valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiții corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel:

a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă, pentru transportul pe calea ferată;

b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum și pentru echipajele care asigură paza acestora;

c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.

(7) Bunurile și valorile prevăzute la art. 25 se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit înțelegerii dintre părți.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Art 16 Paza în mediul rural
Art 17 Paza în mediul rural
Art 18 Paza în mediul rural
Art 19 Paza în mediul rural
Art 20 Paza și protecția prin societăți specializate
Art 21 Paza și protecția prin societăți specializate
Art 22 Paza și protecția prin societăți specializate
Art 23 Garda de corp
Art 24 Garda de corp
Art 25 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Art 26 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Art 27 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Art 28 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 29 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 30 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 31 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 32 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 33 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Art 34 Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției
Art 35 Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției
Art 36 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare
;
se încarcă...