Art 18 Paza în mediul rural | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formele de pază - Paza în mediul rural -
Art. 18.
- Referințe în jurisprudență (1)

(1) În localitățile rurale se organizează paza comunală. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Primarul răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei și este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Avizarea planului de pază, instruirea și controlul personalului de pază din localitățile rurale se efectuează de către organele locale de poliție. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(4) Paza comunală se efectuează prin rotație de către locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de pază prevăzute de lege. Obligația de pază comunală revine fiecărei familii care are domiciliul sau reședința pe teritoriul comunei și se îndeplinește de câte un membru al acesteia, o singură dată la fiecare rotație. Modificări (1)

(5) Persoanele care nu corespund cerințelor legii pentru a îndeplini atribuții de pază sau care, datorită ocupațiilor profesionale, nu pot să execute serviciul de pază sunt obligate să achite contravaloarea prestațiilor datorate, în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face și prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condițiile stabilite de consiliul local. Modificări (1)

(6) Persoanele care dețin proprietăți în localitate și nu au domiciliul sau reședința pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contribuții, al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face și prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condițiile stabilite de consiliul local.

(7) Sumele realizate în condițiile alin. (5) și (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protecție, însemne și mijloace de autoapărare sau utilitare necesare bunei executări a serviciului de pază comunală.

(8) În cazurile în care paza se efectuează și prin alte forme prevăzute de lege, plata serviciului de pază comunală se va asigura din fondurile bugetare locale.

(9) Persoanele care execută paza prin rotație, potrivit alin. (4), trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 39 lit. a) -c), să fie absolvenți cel puțin ai învățământului primar și să poarte însemne distinctive în timpul executării serviciului de pază. Referințe în jurisprudență (2)

(10) Sunt scutiți de la obligația de a efectua pază comunală: pensionarii, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficiențe fizice care îi fac inapți pentru serviciul de pază, persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, polițiștii, preoții și pompierii. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Art 8 Paza cu efective de jandarmi
Art 9 Paza cu efective de jandarmi
Art 10 Paza cu gardieni publici și paza proprie
Art 11 Paza cu gardieni publici și paza proprie
Art 12 Paza cu gardieni publici și paza proprie
Art 13 Paza cu gardieni publici și paza proprie
Art 14 Paza cu gardieni publici și paza proprie
Art 15 Paza în mediul rural
Art 16 Paza în mediul rural
Art 17 Paza în mediul rural
Art 18 Paza în mediul rural
Art 19 Paza în mediul rural
Art 20 Paza și protecția prin societăți specializate
Art 21 Paza și protecția prin societăți specializate
Art 22 Paza și protecția prin societăți specializate
Art 23 Garda de corp
Art 24 Garda de corp
Art 25 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Art 26 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Art 27 Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Art 28 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
;
se încarcă...