Semnarea acordului cadru de compensare" | Lege 354/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La capitolul III, titlul secțiunii a 2 a va avea următorul cuprins: - " -
Semnarea acordului-cadru de compensare"

25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) În cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziție, contractantul semnează acordul-cadru de compensare, prin care își recunoaște obligația de a executa operațiuni compensatorii și prevederile generale ale acestei obligații.

(2) Acordul-cadru de compensare se aprobă de Comisie și se semnează de către contractant și de Agenție.

(3) Acordul-cadru de compensare cuprinde, în mod obligatoriu, clauze referitoare la: valoarea obligației de compensare, perioada în care obligația de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operațiune compensatorie - directă sau indirectă, domeniile care vor beneficia de operațiuni compensatorii, garanțiile bancare de bună execuție a contractului, declarația privind acceptarea necondiționată a penalităților și a prevederilor stipulate în prezenta ordonanță de urgență, precum și alte informații pe care contractantul le consideră utile."

26. Alineatele (1), (2) și (4) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) După semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul elaborează planul de afaceri, având la bază prevederile acordului-cadru de compensare.

(2) Planul de afaceri este un document cuprinzând detalii cu privire la implementarea și funcționarea efectivă a afacerii în perioada prevăzută pentru îndeplinirea obligației de compensare.

...............................................................................................

(4) Planul de afaceri trebuie depus la Agenție, în vederea avizării de către aceasta și a aprobării de către Comisie, în termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare."

27. Alineatele (3) și (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

"

(3) Planul de afaceri trebuie aprobat de către Comisie în cel mult 60 de zile de la data prezentării acestuia.

(4) Întârzierile în executarea obligației de compensare, cauzate de propunerea de către contractant a unor planuri de afaceri neadecvate, pot atrage penalități pentru neimplicare."

28. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Prin regulamente emise de către Agenție se stabilesc formulare-tip, atât pentru acordul-cadru de compensare, cât și pentru planul de afaceri, care conțin informații minimale pe care contractantul trebuie să le prezinte Agenției."

29. La capitolul III, titlul secțiunii a 4-a va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 354/2003:
Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a acordului cadru, de aprobare a planului de afaceri și de executare a obligației de compensare"
Semnarea acordului cadru de compensare"
Executarea obligației de compensare"
Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor de compensare"
Infracțiuni, contravenții și sancțiuni"
;
se încarcă...