Infracțiuni, contravenții și sancțiuni" | Lege 354/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins: - " -
Infracțiuni, contravenții și sancțiuni"

51. După articolul 43 se introduce un articol nou, articolul 431, cu următorul cuprins:

"

Art. 431. -

(1) Furnizarea de informații contractantului, care s-au dovedit de natură să îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacții prin compensare, precum și în cadrul executării obligației de compensare, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) Înțelegerea contractantului cu membri ai Agenției sau ai Comisiei sau cu agenți economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligației de compensare, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale."

52. Literele c) și d) ale articolului 44 se abrogă.

53. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 44 se sancționează cu amendă de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei."

54. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

(1) În cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 431 alin. (2), precum și al contravenției prevăzute la art. 44 lit. b) din vina contractantului, acestuia i se va interzice participarea la orice altă achiziție în România pe o durată de 5 ani."

55. Alineatul (2) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

"

(2) Agenții constatatori ai contravențiilor vor notifica Agenția în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârșirii contravenției prevăzute la art. 44 lit. b), în vederea aplicării de către Agenție a sancțiunii prevăzute la art. 46."

56. Alineatul (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) Acordurile de compensare și tranzacțiile sunt interpretate, aplicate și executate în conformitate cu legile române."

57. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

Costurile pentru activitățile premergătoare operațiunii compensatorii și pentru executarea obligației de compensare sunt suportate în întregime de către contractant."

58. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei și Comerțului răspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în străinătate."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 354/2003:
Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a acordului cadru, de aprobare a planului de afaceri și de executare a obligației de compensare"
Semnarea acordului cadru de compensare"
Executarea obligației de compensare"
Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor de compensare"
Infracțiuni, contravenții și sancțiuni"
;
se încarcă...