Executarea obligației de compensare" | Lege 354/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La capitolul III, titlul secțiunii a 4 a va avea următorul cuprins: - " -
Executarea obligației de compensare"

30. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Executarea obligației de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului cu contractantul.

(2) Executarea obligației de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul-cadru de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligației de compensare.

(3) Contractantul poate câștiga un credit de compensare viitor care poate fi utilizat în cazul atragerii unor obligații de compensare viitoare."

31. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Executarea obligației de compensare se poate realiza și prin intermediul unei asocieri între contractant și o persoană fizică sau juridică română, care vizează unul sau mai multe dintre domeniile în care România promovează operațiunile compensatorii."

32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Determinarea creditului curent, câștigat pentru fiecare an la fiecare tranzacție, se face prin înmulțirea valorii adăugate local pentru fiecare tranzacție cu multiplicatorii de compensare aferenți; suma creditelor obținute pentru fiecare tranzacție reprezintă creditul curent anual.

(2) După aprobarea de către Agenție, creditul calculat conform alin. (1) se trece în contul contractantului, iar obligația de compensare se va reduce în mod corespunzător.

(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligației de compensare, contractantul și-a îndeplinit în totalitate această obligație."

33. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Îndeplinirea obligațiilor contractantului se urmărește separat pe cele două categorii de operațiuni compensatorii, directe și indirecte.

(2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de operațiuni compensatorii, obținută în final, depășește valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operațiuni compensatorii.

(3) Depășirile obligațiilor de compensare se mențin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului-cadru de compensare."

34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligației de compensare, Agenția evaluează stadiul îndeplinirii obligațiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordurilor de compensare.

(2) Situația rezultată din evaluare este supusă aprobării Comisiei, care decide dacă contractantul și-a îndeplinit obligațiile sau dacă acesta trebuie penalizat pentru neîndeplinirea obligației de compensare."

35. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 354/2003:
Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a acordului cadru, de aprobare a planului de afaceri și de executare a obligației de compensare"
Semnarea acordului cadru de compensare"
Executarea obligației de compensare"
Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor de compensare"
Infracțiuni, contravenții și sancțiuni"
;
se încarcă...