Parlamentul României

Legea nr. 132/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2003 până la 01 ianuarie 2007
Abrogat temporar de la data 01 ianuarie 2007 până la data 24 mai 2007 de Ordonanță de urgență 48/2006
Repus în vigoare la data 25 mai 2007 prin Lege 141/2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, cu următoarea modificare:

Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Termenul de valabilitate a autorizației de funcționare a magazinelor duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre și navale, duty-free diplomatice și de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 5 ani.

(2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin și, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se stabilește astfel:

a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizației de funcționare;

b) pentru următorii ani, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcționare precedent.

(3) Neplata taxei de autorizare la termenul stabilit conform alin. (2) lit. b) atrage anularea definitivă a autorizației pentru magazinul în cauză, respectiv pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor.

(4) În cazul autorizațiilor emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru desfășurarea activităților de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, indiferent de locul de amplasare a magazinelor, se va proceda la restituirea proporțională a taxei de autorizare aferentă perioadei de nefuncționare.

(5) Perioada de nefuncționare, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, reprezintă pentru magazinele duty-free din aeroporturile internaționale perioada de la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, și până la data la care expiră anul de funcționare pentru care s-a făcut plata taxei de autorizare anuală. Pentru magazinele duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre și navale, duty-free diplomatice și de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, perioada de nefuncționare reprezintă perioada de la data de 10 noiembrie 2002 și până la data la care expiră de drept anul de funcționare pentru care s-a făcut plata taxei de autorizare anuală.

(6) Restituirea diferențelor de taxă de autorizare se va face de către unitățile trezoreriei statului în lei. Valoarea în lei se determină prin transformarea sumei în dolari S.U.A. la cursul de schimb stabilit și comunicat de Banca Națională a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru sumele de restituit în cursul acelei săptămâni.

(7) Procedura de restituire se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(8) Autorizațiile emise pentru magazinele situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene își încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 11 aprilie 2003.

Nr. 132.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...