Parlamentul României

Legea nr. 239/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 06 iunie 2003.

În vigoare de la 06 iunie 2003 până la 30 iunie 2010, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 68/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 14 din 30 ianuarie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea are sediul în municipiul București."

2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

(2) Comisia superioară se numește prin ordin de către președintele Autorității și are următoarea componență:

a) președinte, medic de expertiză medicală și de recuperare a capacității de muncă;

b) doi medici specialiști, propuși de Ministerul Sănătății și Familiei, în funcție de afecțiunea care produce handicapul;

c) un psiholog;

d) un reprezentant desemnat de organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități de protecție specială a persoanelor cu handicap."

3. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"

(2) Institutul Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Institutul, are sediul în București."

4. Alineatele (7) și (10) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

"

(7) Comisiile se înființează prin hotărâre a consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, și au următoarea componență:

a) un președinte, medic specialist în expertiza capacității de muncă;

b) doi medici specialiști, propuși de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în funcție de afecțiunea care produce handicapul;

c) un psiholog;

d) un reprezentant desemnat de organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități de protecție specială a persoanelor cu handicap.

...............................................................................................

(10) Cheltuielile curente și de capital necesare funcționării comisiilor se asigură din bugetele consiliilor județene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale."

5. După alineatul (3) al articolului 14 se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

"

(4) Asociația Nevăzătorilor din România va preda Autorității, până la data de 30 iunie 2003, întreaga documentație privind persoanele cu handicap vizual, beneficiare ale drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare.

(5) Autoritatea va preda documentația prevăzută la alin. (4) consiliilor județene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, până la data de 31 iulie 2003.

(6) Plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap vizual se va efectua de către Asociația Nevăzătorilor din România, până la data de 30 septembrie 2003, urmând ca, ulterior acestei date, plata să se facă de către consiliile județene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, prin serviciile publice de asistență socială."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 6 iunie 2003.

Nr. 239.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...