Parlamentul României

Legea nr. 16/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"

(11) Drepturile prevăzute la alin. (1) se pot acorda în cursul anului 2003 preșcolarilor, precum și altor categorii de elevi din învățământul de stat, pe măsura asigurării resurselor financiare necesare."

2. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Regulamentul pentru desfășurarea licitației electronice, cantitatea, calitatea, lista sortimentelor de produse lactate și de panificație, modul de prezentare, precum și condițiile de eligibilitate ale ofertanților se vor aproba prin hotărâre a Guvernului."

3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale ale consiliilor județene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 9 ianuarie 2003.

Nr. 16.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...