Parlamentul României

Legea nr. 272/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iunie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În Corpul consilierilor de integrare pot fi încadrați absolvenți de universități din țară și/sau din străinătate, cu diplome acordate sau echivalate, în condițiile legii, pentru specializări în domeniile care fac obiectul procesului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, specifice ministerului în care se organizează colectivul în cadrul căruia își vor desfășura activitatea.

(2) Încadrarea specialiștilor se realizează de către Ministerul Integrării Europene, pe bază de concurs sau de examen, în condițiile legii, organizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, pe baza criteriilor stabilite împreună cu ministerul interesat.

(3) Repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Integrării Europene și a Secretariatului General al Guvernului.

(4) Consilierii de integrare își desfășoară activitatea în cadrul unor structuri coordonate de miniștri. Atribuțiile consilierilor de integrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului integrării europene și al ministrului pe lângă care sunt repartizați."

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Consilierii de integrare sunt salariați cu contract individual de muncă. Salariile de bază și celelalte drepturi salariale sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru funcția de consilier diplomatic. Salariile de bază pot fi majorate cu până la 50%, în funcție de experiență, specializări postuniversitare, titluri științifice și alte criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 23 iunie 2003.

Nr. 272.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...