Parlamentul României

Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval

Modificări (2), Referințe (1), Reviste (1), Proceduri (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iunie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede infracțiunile la regimul transportului naval, astfel cum este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 412/2002, precum și unele dispoziții speciale de procedură referitoare la aceste infracțiuni.

CAPITOLUL II Infracțiuni contra siguranței navigației civile

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta comandantului sau a altei persoane care încredințează cu știință conducerea navei unei persoane fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. Jurisprudență

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și fapta persoanei care încredințează cu știință conducerea navei unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influența unor produse stupefiante.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

Punerea în navigație a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranță se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Exercitarea atribuțiilor de serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise de autoritatea de reglementare se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită de către personalul navigant care asigură direct siguranța navigației, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

(3) Este considerată sub influența băuturilor alcoolice persoana care are o îmbibație alcoolică în sânge de până la 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentrație de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Exercitarea atribuțiilor de serviciu în stare de ebrietate sau sub influența unor substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare stării de ebrietate se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită de personalul navigant care asigură direct siguranța navigației, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Este considerată în stare de ebrietate persoana care are o îmbibație alcoolică în sânge mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentrație ce depășește 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau chiar o îmbibație mai mică, dacă aceasta are drept consecință micșorări manifeste ale facultăților de echilibru ori de mișcare ale acelei persoane, dificultate în exprimare ori incoerență ideatică, constatate clinic sau prin orice alte mijloace de probă.

Art. 6. - Modificări (1)

Refuzul, împotrivirea sau sustragerea persoanelor prevăzute la art. 4 și 5 de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Părăsirea postului sau a navei fără aprobare, de către un membru al echipajului ori de către pilot, în timpul efectuării serviciului, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigația ori pune în pericol siguranța navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită de comandant sau de înlocuitorul acestuia, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 8. - Modificări (1)

Fapta de a dormi în timpul serviciului de cart sau de gardă, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigația ori pune în pericol siguranța navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani.

Art. 9. - Modificări (1)

Părăsirea navei de către comandant în caz de pericol, înainte de a-și fi exercitat îndatoririle de serviciu pentru salvarea navei și a echipajului, se pedepsește cu închisoare de la unu la 4 ani.

Art. 10. - Modificări (1)

Fapta comandantului unei nave de a nu-și îndeplini obligațiile de asistență și salvare a navelor și a persoanelor aflate în pericol pe apă ori, în caz de abordaj, de a nu comunica celorlalte nave, în măsura posibilităților, datele necesare identificării navei proprii se pedepsește cu închisoare de la unu la 4 ani.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Schimbarea poziției, scoaterea din funcțiune, avarierea gravă sau distrugerea unui semnal de navigație costier sau plutitor se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează sustragerea unui semnal de navigație costier sau plutitor ori a unor componente ale acestuia.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Dacă faptele prevăzute la art. 2-5 și art. 7-10 au avut ca urmare un accident de navigație, constând în abordaj cu pagube materiale importante, avarierea gravă a unei nave ori distrugerea sau degradarea importantă de instalații și bunuri de orice fel, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă s-a produs scufundarea navei proprii sau a altei nave ori moartea sau vătămarea corporală gravă a uneia sau a mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute la art. 2-5, art. 7 și art. 9-11, care au produs una dintre urmările prevăzute la alin. (2), au fost săvârșite în acest scop, pedeapsa este închisoarea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

(4) Dacă fapta prevăzută la art. 8 a avut una dintre urmările prevăzute la alin. (1) și (2), pedeapsa este închisoarea de la unu la 6 ani, în cazul alin. (1), respectiv de la 3 la 12 ani, în cazul alin. (2).

Art. 13. - Modificări (1)

Preluarea fără drept a comenzii sau a controlului unei nave se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Săvârșirea uneia dintre următoarele fapte, și anume:

a) împiedicarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale personalului navigant prevăzut la art. 31 lit. a)-c) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 412/2002, privind conducerea navei;

b) falsificarea unui ordin scris sau a jurnalului de bord;

c) comunicarea unor informații, cunoscând că sunt false, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Distrugerea ori avarierea unei nave sau a încărcăturii acesteia, a echipamentelor de navigație sau perturbarea funcționării acestora se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Jurisprudență

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează distrugerea jurnalelor de bord și de mașini.

(4) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1)-(3) s-a pus în pericol siguranța navigației, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Art. 15. - Modificări (1)

Plasarea pe o navă, prin orice mijloace, a unui dispozitiv, obiect ori substanță aptă să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii pagube de natură să pună în pericol siguranța navigației se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 16. - Modificări (1)

Faptele prevăzute de la art. 13-15, săvârșite în scopul devierii navei de la itinerarul său, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Luarea în stăpânire a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia prin violență ori amenințare cu violența se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea unor pagube de natură să pună în pericol securitatea acesteia se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Plasarea sau dispunerea de a se plasa pe o platformă fixă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanțe apte să distrugă platforma fixă ori de natură să pună în pericol siguranța acesteia se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) În înțelesul prezentei legi, platforma fixă desemnează o insulă artificială, o instalație sau o lucrare atașată permanent de fundul mării ori de cel al unei ape interioare, în vederea explorării sau exploatării resurselor ori pentru alte scopuri economice.

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență

Dacă faptele prevăzute la art. 13-18 au avut ca urmare consecințe deosebit de grave, inclusiv scufundarea navei sau a platformei fixe, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrității corporale ori sănătății mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Tentativa infracțiunilor prevăzute la art. 13-18 se pedepsește.

(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea săvârșirii infracțiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Blocarea șenalului navigabil, a unei dane sau zone a bazinului portuar și neexecutarea ordinului căpitanului portului privind măsurile de deblocare se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă fapta a avut ca urmare întreruperea navigației ori a activității portuare sau punerea în pericol a siguranței navigației ori a portului, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 22. - Modificări (1)

Transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor în apele naționale navigabile fără respectarea prevederilor legale cu privire la stivuire, ambalare, etichetare, măsuri de protecție, dacă a fost pusă în pericol sau s-ar fi putut pune în pericol siguranța navigației, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

CAPITOLUL III Infracțiuni contra ordinii și disciplinei la bordul navelor

Art. 23. -

(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu privind siguranța navei și a navigației se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Când fapta este săvârșită de către comandantul navei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Art. 24. - Modificări (1), Proceduri (1)

(1) Lovirea superiorului de către inferior se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an.

(2) Dacă fapta se săvârșește asupra comandantului navei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani.

(3) În cazul în care comandantul navei se găsește în exercițiul atribuțiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 3 ani.

(4) Lovirea inferiorului de către superior se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an.

Art. 25. -

Fapta pasagerului de a nu se supune în timpul călătoriei unui ordin dat de comandant sau secund ori de un alt ofițer, pentru salvarea navei, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Acțiunea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1)-(3) și art. 25 se pune în mișcare la sesizarea comandantului sau a proprietarului ori a operatorului navei, după caz.

(2) Acțiunea penală pentru infracțiunea prevăzută la art. 23 alin. (2) se pune în mișcare la sesizarea proprietarului sau a operatorului navei ori a organelor abilitate ale autorității navale, după caz.

(3) Acțiunea penală pentru infracțiunea prevăzută la art. 24 se pune în mișcare și la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

CAPITOLUL IV Alte infracțiuni

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Folosirea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate aparținând altei persoane se pedepsește potrivit art. 293 alin. 1 din Codul penal.

(2) Încredințarea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate altei persoane, spre a fi folosit fără drept, se pedepsește potrivit art. 293 alin. 2 din Codul penal.

Art. 28. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Arborarea fără drept a pavilionului român ori punerea în exploatare sau navigație a unei nave neînregistrate se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și arborarea fără drept a pavilionului unei alte țări decât cel înscris în actul de naționalitate, de către o navă străină sau română care trece prin apele naționale navigabile ale României.

Art. 29. - Modificări (1)

Fapta comandantului ori a altui membru al echipajului care, în urma producerii unui accident de navigație, ordonă sau face ca nava să părăsească locul faptei se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

Art. 30. -

Folosirea navei sau a încărcăturii navei ori dispunerea de acestea, fără drept, în tot sau în parte, pentru sine sau pentru altul, de către comandant sau un alt membru al echipajului, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 31. -

Omisiunea de a denunța de îndată săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 13-15, art. 17 și 18 se pedepsește în condițiile prevăzute de art. 262 din Codul penal.

Art. 32. - Reviste (1)

Ultrajul săvârșit împotriva unui inspector de navigație civilă ori a personalului operativ al căpităniilor porturilor, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește potrivit art. 239 din Codul penal.

CAPITOLUL V Dispoziții speciale de procedură

Art. 33. -

(1) În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 27-30, cercetarea penală se efectuează de către căpitanii porturilor. Modificări (1)

(2) Pentru infracțiunile prevăzute la art. 32, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror.

Art. 34. -

Cercetarea la fața locului și reconstituirea efectuate pe nave sau în incinta porturilor se fac în prezența căpitanului portului sau a reprezentantului acestuia.

Art. 35. -

Luarea de măsuri și efectuarea de cercetări la bordul unei nave care arborează pavilionul unui alt stat cu care statul român a încheiat convenții se fac în conformitate cu prevederile acestora.

Art. 36. - Modificări (1)

Infracțiunile prevăzute la art. 2-11, art. 22-25, art. 27, 28 și 30 se judecă în primă instanță de secțiile maritime și fluviale ale judecătoriilor.

Art. 37. - Modificări (1)

Infracțiunile prevăzute la art. 12-21, art. 31 și la art. 32 se judecă în primă instanță de secțiile maritime și fluviale ale tribunalelor.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 38. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Decretul nr. 443/1972 privind navigația civilă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 132 din 23 noiembrie 1972; lit. a) de la lit. A a pct. 1 al art. 2 și lit. a) de la pct. 1 al art. 3 din Decretul nr. 203/1974 pentru înființarea și organizarea de secții maritime și fluviale la unele instanțe judecătorești și unități de procuratură, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 131 din 31 octombrie 1974.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 13 mai 2003.

Nr. 191.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ultrajul în legea penală română. Conținutul constitutiv și precedente legislative
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
;
se încarcă...