Art 79 " | Lege 324/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

La articolul 79, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 79.
-

(1) Transmiterea cu orice titlu, către terțe persoane, a rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul contractelor finanțate din fonduri publice se face în condițiile stabilite prin contract, de către ordonatorul principal de credite.

............................................................................................

(3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepția celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)."

Acesta este un fragment din Legea nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 324/2003:
Art 47 "
Art 49 "
Art 58 "
Art 60 "
Art 64 "
Art 68 "
Art 73 "
Art 75 "
Art 76 "
Art 77 "
Art 79 "
Art 84 "
Art 88 "
Art 91 "
Art II
;
se încarcă...