Art 79 " | Lege 324/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 79, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 79.
-

(1) Transmiterea cu orice titlu, către terțe persoane, a rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul contractelor finanțate din fonduri publice se face în condițiile stabilite prin contract, de către ordonatorul principal de credite.

............................................................................................

(3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepția celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)."

Acesta este un fragment din Legea nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 324/2003:
Art 47 "
Art 49 "
Art 58 "
Art 60 "
Art 64 "
Art 68 "
Art 73 "
Art 75 "
Art 76 "
Art 77 "
Art 79 "
Art 84 "
Art 88 "
Art 91 "
Art II
;
se încarcă...