Art 47 " | Lege 324/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 47 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 47.
-

(1) Conducerea programelor prevăzute în Planul național se poate face direct sau se atribuie de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare unităților și instituțiilor cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare, academiilor de ramură, instituțiilor de învățământ superior acreditate, organizațiilor neguvernamentale, precum și agenților economici, pe bază de criterii de capabilitate în sistem competițional sau în mod direct.

(2) În vederea optimizării activității de conducere de programe se înființează Centrul Național de Management Programe, instituție publică cu personalitate juridică, cu finanțare extrabugetară, în subordinea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Organizarea și funcționarea Centrului Național de Management Programe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Veniturile extrabugetare ale Centrului Național de Management Programe provin din activitatea de conducere a programelor finanțate din surse interne sau/și internaționale, precum și din alte activități conexe. Sumele rămase necheltuite din aceste venituri la sfârșitul anului se reportează pentru anul următor.

(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct, în cazuri bine motivate, Centrului Național de Management Programe conducerea de programe prevăzute în Planul național.

(5) Conducerea programelor și a proiectelor finanțate în sistem competițional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor:

a) licitație sau, după caz, proceduri competiționale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate, bunurilor sau altor servicii;

b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectați mai mulți contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere și/sau execuție a proiectelor de cercetare-dezvoltare și de inovare.

(6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile și bunurile prevăzute la alin. (5) se poate face în mod direct, în situațiile în care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse.

(7) Atribuirea conducerii programelor și realizării lucrărilor se face pe bază contractuală, conform normelor metodologice prevăzute la art. 60 alin. (2).

(8) Orice program are un singur conducător de program."

Acesta este un fragment din Legea nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 324/2003:
Art 18 "
Art 20 "
Art 23 "
Art 29 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 36 "
Art 44 "
Art 45 "
Art 47 "
Art 49 "
Art 58 "
Art 60 "
Art 64 "
Art 68 "
Art 73 "
Art 75 "
Art 76 "
Art 77 "
Art 79 "
;
se încarcă...