Parlamentul României

Legea nr. 327/2003 privind Ordinul Mihai Viteazul

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Ordinul Mihai Viteazul, prevăzut la art. 9 lit. A pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare, face parte din categoria decorațiilor militare de război.

(2) Ordinul Mihai Viteazul este cea mai înaltă decorație militară de război ce se acordă ofițerilor și unităților militare, pe timp de război sau în misiuni sub jurisdicția unor organisme internaționale la care statul român este parte, pentru fapte de arme sau acțiuni de luptă cu totul excepționale.

(3) Ordinul Mihai Viteazul se poate conferi pe timp de pace unor ofițeri și unități militare care participă la misiuni sub jurisdicția unor organisme internaționale la care statul român este parte, numai în cazuri cu totul excepționale, pentru acțiuni de mare amploare și cu cotă de risc ridicat.

Art. 2. -

(1) Ordinul Mihai Viteazul cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

(2) Conferirea Ordinului Mihai Viteazul se face succesiv, începând în mod obligatoriu cu clasa a III-a.

Art. 3. -

Ordinul Mihai Viteazul clasa I este cea mai înaltă decorație militară care se poate conferi pe timp de război.

Art. 4. -

(1) Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a este asimilat în ierarhie cu gradul de Mare Ofițer al Ordinului Serviciul Credincios de război, în conformitate cu art. 32 pct. I.5 din Legea nr. 29/2000.

(2) Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a este asimilat în ierarhie cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României de război, în conformitate cu art. 32 pct. I.7 din Legea nr. 29/2000.

Art. 5. -

Ordinul Mihai Viteazul se poate conferi nelimitat.

Art. 6. -

(1) Ordinul Mihai Viteazul se prezintă sub trei forme cu valoare ierarhică egală: însemnul ordinului, bareta pentru ofițeri și rozeta pentru ținuta civilă.

(2) Însemnul Ordinului Mihai Viteazul este o cruce treflată cu brațe egale, confecționată din argint aurit, emailată albastru închis, având aplicată în centru, avers, o acvilă.

(3) Uniforma Ordinului Mihai Viteazul se compune din pelerină și căciulă sau caschetă. Pelerina este confecționată din postav alb. Pe partea stângă a pelerinei, în dreptul inimii, se aplică crucea ordinului.

Art. 7. -

Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Ordinului Mihai Viteazul, pentru fiecare clasă, precum și modelul desenat al ordinului și uniformei sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 8. -

(1) Ordinul Mihai Viteazul se conferă de Președintele României, prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de către ministrul apărării naționale.

(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Mihai Viteazul sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.

Art. 9. -

(1) Atestarea conferirii Ordinului Mihai Viteazul se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.

(2) Brevetele pentru Ordinul Mihai Viteazul sunt semnate autograf de Președintele României și contrasemnate de ministrul apărării naționale și de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 29/2000.

Art. 10. -

(1) Membrii Ordinului Mihai Viteazul, indiferent de clasa pe care o au, sunt numiți "Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul".

(2) Ofițerii în retragere care au fost decorați cu Ordinul Mihai Viteazul în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945, își păstrează și pot purta însemnele originale ale respectivei decorații și se bucură de toate onorurile prevăzute prin prezenta lege și de drepturile materiale prevăzute în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată.

(3) Președintele activ al Ordinului Mihai Viteazul este ofițerul cel mai mare în grad și clasă, fiind confirmat în această funcție de Președintele României.

Art. 11. -

Ziua Ordinului Mihai Viteazul se sărbătorește la data de 8 noiembrie, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, printr-un ceremonial conform art. 49 din Legea nr. 29/2000.

Art. 12. -

În cazul decesului unui Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, familia va înștiința Cancelaria Ordinelor, autoritățile locale și organul militar teritorial, în vederea sprijinirii organizării funeraliilor, în conformitate cu art. 51 din Legea nr. 29/2000.

Art. 13. -

(1) Calitatea de membru al Ordinului Mihai Viteazul se poate pierde, pentru ofițerii români, numai în cazul condamnării pentru trădare în timp de război, în conformitate cu art. 56 din Legea nr. 29/2000.

(2) Ofițerii străini decorați cu Ordinul Mihai Viteazul pierd calitatea de membru al ordinului doar în cazul condamnării pentru trădare în timp de război față de țara lor, hotărârile luându-se în conformitate cu legea română.

Art. 14. -

Retragerea decorațiilor se face prin decret semnat de Președintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000.

Art. 15. -

Sumele necesare confecționării însemnelor, baretelor, rozetelor, brevetelor, cutiilor decorațiilor, pelerinelor și căciulilor uniformei Ordinului Mihai Viteazul vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administrației Prezidențiale.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 8 iulie 2003.

Nr. 327.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind descrierea și modul de acordare a Ordinului Mihai Viteazul

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Modelul desenat
al Ordinului Mihai Viteazul

Ordinul Mihai Viteazul

Ordinul Mihai Viteazul

Ordinul Mihai Viteazul
Portul uniformei ordinului


Cavaler al ordinului în ținută de serviciu


Cavaler al ordinului

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...