Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor

Ordinul nr. 264/2003 pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniției permise pentru vânarea unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu țevi ghintuite

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2003 până la 08 mai 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 395/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. V din Legea nr. 654/2001 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996,

în temeiul prevederilor art. 33 lit. e) și ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată,

în baza Avizului nr. 1/2003 al Consiliului Național de Vânătoare,

având în vedere prevederile art. 5 lit. B.m) și ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Caracteristicile minime ale muniției permise la armele de vânătoare cu țevi ghintuite pentru vânarea speciilor de interes cinegetic prevăzute la art. 33 lit. e) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 173/2001 pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniției permise pentru vânarea unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu țevi ghintuite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

București, 10 aprilie 2003.

Nr. 264.

ANEXĂ

CARACTERISTICILE MINIME
ale muniției permise pentru vânarea unor specii de vânat în România
cu arme de vânătoare cu țevi ghintuite

Nr. crt. Specia de vânat Caracteristicile muniției
Calibrul minim al proiectilului unic (mm) Lungimea minimă a tubului (mm) Greutatea minimă a proiectilului unic (gr)
1. Căprior 5,6 43 3,24
2. Capră neagră și muflon 5,6 50 4,08
3. Mistreț și cerb lopătar 6,5 57 7,00
4. Cerb comun 7,0 57 11,02
5. Urs 7,0 64 12,96
;
se încarcă...