Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1661/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare, și ale art. 79 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală a contabilității publice, Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcția generală de programare bugetară sectorială și securitate socială, celelalte direcții interesate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și instituțiile publice, indiferent de modalitatea de finanțare, vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 28 noiembrie 2003.

Nr. 1.661 bis.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite
sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...