Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2003 până la 09 ianuarie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1086/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2002,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor nr. 332/2000 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea și funcționarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 3 martie 2000, Ordinului ministrului finanțelor nr. 661/2000 privind asigurarea auditului intern al Fondului național, al agențiilor de plăți, al autorităților de implementare și al agențiilor de implementare pentru fondurile comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 26 iunie 2000, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 167/2001 privind certificarea bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituțiile publice cu mai puțin de 25 de posturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.291/2001 privind îmbunătățirea activității de certificare a bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituțiile publice cu mai puțin de 25 de posturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 28 iunie 2001.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

În termen de 90 de zile de la publicarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern în Monitorul Oficial al României, Partea I, entitățile publice care înființează structuri de audit public intern în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2002, vor elabora norme proprii privind exercitarea auditului public intern, conform cadrului general creat de normele prevăzute la art. 1.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 15 ianuarie 2003.

Nr. 38.

ANEXĂ

NORME GENERALE
privind exercitarea activității de audit public intern

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...