Agenția Națională a Funcționarilor Publici - ANFP

Ordinul nr. 218/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 04 iunie 2003.

În vigoare de la 04 iunie 2003 până la 18 aprilie 2013, fiind abrogat prin Ordin 1306/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. XVI și XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

- prevederile pct. 39 din Programul de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2003,

în temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Jurisprudență

Se aprobă Instrucțiunile privind reîncadrarea funcționarilor publici, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a duce la îndeplinire aplicarea instrucțiunilor prevăzute la art. 1, cu excepția prevederilor art. 7.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Romeo Paul Postelnicu

București, 27 mai 2003.

Nr. 218.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind reîncadrarea funcționarilor publici

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...