Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC

Ordinul nr. 317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile și compoziția mierii

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 522/798/317

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Ministerul Sănătății

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Văzând Referatul de aprobare nr. 133.626 din 6 august 2003, întocmit de Direcția generală de implementare și reglementare,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată și modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, ministrul sănătății și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile și compoziția mierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și oficiile județene pentru protecția consumatorilor și al municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei nr. 122/298/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, originea, prezentarea, compoziția, calitatea și etichetarea mierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

p. Ministrul agriculturii, Ministrul sănătății, Președintele Autorității Naționale
pădurilor, apelor și mediului, Mircea Beuran pentru Protecția Consumatorilor,
Petre Daea, Rovana Plumb,
secretar de stat secretar de stat

ANEXĂ

NORME
privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile
și compoziția mierii
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...