Guvernul României

Hotărârea nr. 1353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 decembrie 2003 până la 25 februarie 2008, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 13/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul-cadru și Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Autoritățile administrației publice locale pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare vor aproba propriul regulament și contract în baza reglementărilor-cadru care au caracter minimal.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.353.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare

ANEXA Nr. 2

CONTRACT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...