Art 56 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 129/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 56. -
Reviste (1)

(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3) Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.

(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit. Modificări (6), Reviste (2)

(5) Declarația prevăzută la alin. (1) se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 129/2019:
Art 54 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative
Art 91 "
Art 94 "
Art 98 "
Art 99^1 "
Art 122 "
Art 201 "
Art 270 "
Art 55 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative
Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor
Art 56 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 58 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 59 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 60 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 61 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 62 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 63 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 64 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 65 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
1. Măsuri de drept penal în vederea respectării măsurilor dispuse pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2*
Câteva considerații referitoare la societățile comerciale din perspectiva legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului[1]/Some considerations regarding companies from the perspective of anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation[2]
Măsuri privind ONRC și domeniul insolvenței în contextul epidemiei actuale
;
se încarcă...