Art 41 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor | Lege 129/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor -
Art. 41. -

(1) Angajarea personalului Oficiului se face pe bază de concurs sau examen, organizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Oficiului sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.

(2) Personalul Oficiului are obligația de a nu transmite informațiile confidențiale primite în timpul activității decât în condițiile legii. Obligația se menține pe termen nelimitat.

(3) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariații Oficiului a informațiilor confidențiale primite și prelucrate în cadrul Oficiului, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia.

(4) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competență profesională și de performanță, personalul Oficiului este supus în fiecare an unei evaluări conform legii.

(5) Personalul Oficiului răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu.

(6) Personalul Oficiului trebuie să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare economică sau juridică ori absolvenți cu studii medii, după caz, cu vechimea prevăzută de lege. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de profil informatic, iar pentru activitatea de relații internaționale se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare în limbi străine, comunicare și relații publice sau administrație publică. Modificări (1)

(7) Vechimea în Oficiu este considerată vechime în specialitate.

(8) Forma și conținutul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și ale legitimațiilor de control vor fi stabilite prin ordin al președintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(9) Agenții constatatori ai Oficiului beneficiază de protecția legii în exercitarea atribuțiilor de serviciu. La cererea motivată a agenților constatatori, Oficiul poate solicita organelor abilitate asigurarea protecției împotriva amenințărilor, violențelor și faptelor de ultraj.

(10) Pentru funcționarea Oficiului, Guvernul aprobă prin hotărâre, în condițiile legii, transmiterea în folosință a unor imobile din domeniul public al statului, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii. De asemenea, Oficiul poate închiria, în condițiile legii, imobilele necesare funcționării în condiții optime.

(11) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate se alocă resurse corespunzătoare, inclusiv pentru cooperarea cu alte unități de informații financiare, în vederea aplicării tehnologiilor de ultimă generație, conform legislației naționale în vigoare, care să permită Oficiului confruntarea datelor cu datele altor instituții similare într-un mod anonim, precum și confruntarea datelor Oficiului de către unitățile de informații financiare din statele membre într-un mod anonim, prin asigurarea protecției complete a datelor cu caracter personal, cu scopul de a detecta în alte state membre persoane care fac obiectul unor analize și de a identifica veniturile și fondurile acestora.

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 129/2019:
Art 31 Supravegherea și controlul
Art 32 Supravegherea și controlul
Art 33 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 34 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 35 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 36 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 37 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 38 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 39 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Art 40 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Art 41 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Art 42 Răspunderi și sancțiuni
Art 43 Răspunderi și sancțiuni
Art 44 Răspunderi și sancțiuni
Art 45 Răspunderi și sancțiuni
Art 46 Răspunderi și sancțiuni
Art 47 Răspunderi și sancțiuni
Art 48 Răspunderi și sancțiuni
Art 49 Răspunderi și sancțiuni
Art 50 Răspunderi și sancțiuni
Art 51 Răspunderi și sancțiuni
;
se încarcă...