Art 40 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor | Lege 129/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor -
Art. 40. -

(1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, la nivel central, a cărui organigramă este stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului, aprobat prin hotărâre a Guvernului, și beneficiază de resurse financiare, umane și tehnice adecvate.

(2) Oficiul este condus de un președinte, care are calitatea de ordonator principal de credite, și de un vicepreședinte, numiți prin hotărâre a Guvernului. Președintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepreședintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat. Modificări (1)

(3) Președintele și vicepreședintele Oficiului sunt numiți pentru un mandat de 4 ani, aceștia putând fi reînvestiți o singură dată, pentru încă 4 ani.

(4) Președintele și vicepreședintele trebuie să îndeplinească cumulativ, la data numirii, următoarele condiții:

a) să fie licențiați și să aibă cel puțin 10 ani vechime într-o funcție economică sau juridică;

b) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să se bucure de o înaltă reputație profesională;

e) să aibă experiență managerială de minimum 3 ani în funcții de conducere;

f) să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani.

(5) În caz de absență ori de indisponibilitate a președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de către vicepreședinte pe durata absenței sau a indisponibilității.

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 129/2019:
Art 30 Supravegherea și controlul
Art 31 Supravegherea și controlul
Art 32 Supravegherea și controlul
Art 33 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 34 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 35 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 36 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 37 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 38 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 39 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Art 40 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Art 41 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Art 42 Răspunderi și sancțiuni
Art 43 Răspunderi și sancțiuni
Art 44 Răspunderi și sancțiuni
Art 45 Răspunderi și sancțiuni
Art 46 Răspunderi și sancțiuni
Art 47 Răspunderi și sancțiuni
Art 48 Răspunderi și sancțiuni
Art 49 Răspunderi și sancțiuni
Art 50 Răspunderi și sancțiuni
;
se încarcă...