Art 9 Organizarea și funcționarea ANMDMR | Lege 134/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea ANMDMR -
Art. 9. -

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) aprobă politica economică și financiară a ANMDMR;

b) avizează propunerile de tarife pentru activitățile desfășurate de ANMDMR, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății;

c) aprobă raportul anual de activitate al ANMDMR;

d) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și aprobă execuția acestuia;

e) avizează structura organizatorică a ANMDMR, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății; Puneri în aplicare (1)

f) avizează Regulamentul de organizare și funcționare al ANMDMR, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății; Puneri în aplicare (1)

g) avizează statul de funcții al ANMDMR, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Acesta este un fragment din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 134/2019:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuțiile ANMDMR
Art 5 Atribuțiile ANMDMR
Art 6 Atribuțiile ANMDMR
Art 7 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 8 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 9 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 10 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 11 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 12 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 13 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 14 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 15 Dispoziții comune
Art 16 Dispoziții comune
Art 17 Finanțare
Art 18 Personal și salarizare
Art 19 Personal și salarizare
;
se încarcă...