Art 18 Personal și salarizare | Lege 134/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Personal și salarizare -
Art. 18. -

(1) Personalul ANMDMR este constituit din personal contractual.

(2) Angajarea, promovarea în funcții, grade sau trepte profesionale și eliberarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare, iar încadrarea și salarizarea acestuia se fac potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului din fonduri publice.

(3) Consiliul de administrație al ANMDMR poate aproba, pentru salariații ANMDMR, desemnați ca titulari sau înlocuitori în Consiliul de administrație al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), comitetele științifice și grupurile de lucru ale EMA, ale HMA, ale grupului de coordonare (CMDh), ale Directoratului European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM), ale Consiliului Europei, ale Consiliului Uniunii Europene, ale Schemei de cooperare în domeniul inspecțiilor farmaceutice (PIC/S) și ale Comisiei Europene, precum și pentru salariații nominalizați, prin decizie a președintelui ANMDMR, să facă parte din echipe mixte, în vederea realizării activităților specifice, precum și pentru salariații participanți în procesul de evaluare-autorizare, supraveghere și control al medicamentelor de uz uman, tehnologiilor medicale și dispozitivelor medicale, stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, în limita bugetului aprobat, conform art. 193 alin. (61) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 134/2019:
Art 8 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 9 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 10 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 11 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 12 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 13 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 14 Organizarea și funcționarea ANMDMR
Art 15 Dispoziții comune
Art 16 Dispoziții comune
Art 17 Finanțare
Art 18 Personal și salarizare
Art 19 Personal și salarizare
Art 20 Personal și salarizare
Art 21 Personal și salarizare
;
se încarcă...